Enterthemeeting.com

Enterthemeeting.com

×

5 poster du bør sjekke på skattemeldingen din

  • Selvangivelse.
  • Fradrag.
  • Skatt.
  • Inntekt.

Selvangivelsen er rett rundt hjørnet og ønsket om å få tilbake penger på skatten melder seg. Mange poster lar seg skrive av på skatten og kan gi flere tusenlapper, her er det mye penger å spare. I snitt får de med skatt til gode 12 000 kr tilbakebetalt. Fradragene kommer likevel ikke av seg selv. En bred oversikt over de ulike postene, god tid og litt research lønner seg. Her er noen mulige tiltak.

Det første steget er å sjekke ligningsverdien på boligen. Ligningsverdien skal ikke overstige 30 % av markedsverdien til boligen. Dette kan sjekkes på Skatteetatens nettsider. Om ligningsverdien overstiger 30 %, bør dette fylles ut på selvangivelsen (under post for tilleggsopplysninger) – for å få fradrag. I verste fall kan en ligningsverdi over 30 % trigge formueskatt. Vanligvis er ikke dette et problem for de som ikke har positiv formue. Det er likevel viktig å forsikre seg om at tallene stemmer.

Kontroller inntekter og frynsegoder

Dette er kanskje den viktigste posten (2.1). Pass på å holde skattekortet oppdatert, for å unngå baksmell på skatten. Vær sikker på å føre opp all skattepliktig inntekt for å unngå straffeskatt, og sjekk at det ikke er ført opp inntekter som ikke er skattepliktige. Da betaler man i så fall for mye skatt. Dette inkluderer inntekter på under 1000 kroner. Beløp under 4000 kroner er skattefrie om de kommer fra privatpersoner, frivillige organisasjoner eller foreninger.

Videre er det masse å trekke fra i forbindelse med jobb. Pass på at reiseutgifter i jobbsammenheng ikke er oppført på selvangivelsen. Dette er arbeidsgivers jobb, men det er viktig at også den enkelte har styr på kvitteringer og dermed kan dokumentere at noe er gjort i jobbsammenheng. Bor man derimot innen 31 km fra jobben, må man selv betale for reiseveien. Arbeidstøy fått fra jobben skal ikke føres opp, ei trengs gaver fra jobben.

Hobby og fritid

Mange poster knytter seg til hobbyinteresser og inntekt på si. Arbeid utført i bolig under 6000 kroner er ikke skattepliktige, så man kan f. eks få pusset opp et rom uten å betale skatt. Videre er donasjoner til frivillige organisasjoner mellom 500 og 40 000 kroner skattefrie, så lenge de står oppført i Skatteetatens register. Gaver til vitenskapelig forskning er også skattefritt så lenge man vedlegger kvittering. Det finnes også egne satser for telefon og kommunikasjon, samt avis.

  • Flere mulige fradrag.

Barn kan gi fradrag

For de med barn finnes det flere poster man kan få igjen penger på. Dette inkluderer fradrag for fritidsordninger som idrettsorganisasjoner etter skoletid, samt barnepass (25 000 kroner for barn nummer én født etter 2005, og 15 000 for barn nummer to). Au pair, dagmamma, barn i privat SFO og barnehage, samt barnepensjon gir også fradragsrett. Dobbeltsjekk spesielt at posten barnehage stemmer. Ikke minst kan du også få et såkalt foreldrefradrag.

Enslige forsørgere har krav på 51 804 kroner i fradrag i skattemeldingen for 2018.

Andre områder

Bil er et annet område som kan gi innsparinger. Sørg for at bilen din er noenlunde riktig taksert i forhold til årsmodellen. Bompenger kan gi fradrag dersom man kan dokumentere en to-timers lang reisevei til og fra jobb som raskeste transportmiddel. Pendlere har krav på spesielt store fradrag, både innenfor kost, losji og transport. De får rundt 1,5 kroner per kilometer. Ektefeller har begge krav på dette selv om de skulle reise sammen.

Fradrag på skatten ikke alltid mest lønnsomt

Til tross for de mange områdene man kan få igjen på skatten, er det alternative måter som kan lønne seg i stedet. Dette kan være å sette inn penger i et fond, eller å få litt høyere lønn hver måned, for å sette av litt til sparing eller nedbetale gjeld. Pengekursen kan han ha tapt seg på den tiden man har penger til gode. Man kan justere sin egen skatt på Skatteetatens nettsider.

Sjekk skatten i dag

Med dette i mente, er det mye å spare på å beholde penger som ikke er skattepliktige. Det kan lønne seg å bruke en av mange nettbaserte kalkulatorer for å finne ut hva som lønner seg for deg. Husk også å passe på at man fører seg selv opp i riktig skatteklasse, som kan ha store innvirkninger på hvilke fradrag man kan skrive av. Disse tipsene kan hjelpe å unngå en stor smell på skatten.