Enterthemeeting.com

Enterthemeeting.com

×

Inkassoloven bør endres så fort som mulig

  • Inkasso.
  • Gebyrer.
  • Innkreving.
  • Forbruker.
  • Namsfogd.

Norske forbrukere opplever en kraftig vekst i inkassokrav for ubetalte småbeløp. Dette fører til at mange med stram økonomi får gjeldsproblemer, mens bransjen tar seg godt betalt. I første halvdel av 2018 var det 213 000 tvangskrav i Norge, opp fra 199 600 krav i samme periode i 2017. En skremmende utvikling som gjør nordmenn til gjeldsslaver, sier kritikere.

Den nye trenden er at krav på noen titalls-kroner til slutt ender opp på flere tusen kroner når salærer og gebyrer er lagt til. Årsaken kan være at man har oversett en eller flere mindre regninger, eller at man i det hele tatt ikke var klar over fakturaen. Det er derfor relativt lite som skal til før et inkassokrav utstedes.

Får god drahjelp av myndighetene

Selv om inkassobyråene har gode rammevilkår, er den negative utviklingen et delt ansvar. Bedrifter må selv også ta selvkritikk ved at de stadig sender mange små beløpskrav videre til inkassoselskapene, framfor å kreve inn pengene på mer «humane» måter, som f. eks. ved å legge til purregebyrer. Inkassobransjen får også store ressurser for å innkreve beløp av namsfogdene (Politiet).

Namsfogdene er selv kritiske til denne praksisen, og mener ressursene kunne blitt brukt på andre områder. Regelverket oppfordrer dog inkassobyråene til å kreve inn beløp gjennom namsfogden så fort som mulig. Dette skaper en konkurranse med andre inkassoselskaper som har krav mot den samme debitoren. Det er derfor få incentiver for å finne betalingsløsninger utenom gjeldsinnkreving.

Må tenke nytt

Særlig utfordrende er at det at bransjen utsender krav på skyhøye gebyrer som ikke reflekterer den reelle kostnaden. Et vern mot skyhøye avgifter er derfor på sin plass, mener en forbrukerekspert. Han foreslår at man f. eks. kunne hatt en flat sats på et par hundre kroner lignende Sverige for bedre forutsigbarhet. Dette ville også fulgt den digitale utviklingen bedre.

  • Mulige endringer.

Kundeservice en del av bilde

Et mulig tiltak er å lage systemer som krever at folk betaler innen relativt kort tid, som ved å ha bommer på en parkeringsplass. Om f. eks forlater en parkeringsplass, ville det vært mye lettere om man hadde elektronisk registrering av bilnummeret, slik at man får tilsendt regning i posten. Derav blir det mer oversiktlig hva man skal betale for.

Regjeringen vurderer endringer

På bakgrunn av den negative utviklingen, har Justisdepartementet satt ned en arbeidsgruppe. Denne skal innen januar 2020 revurdere inkassoloven for bedre å ta hensyn til balansen mellom forbrukerens rettssikkerhet, samt sikre en effektiv inndragning fra innkreverens side. Selv om inkasso på småbeløp kan være problematisk, må man samtidig finne et lovverk som gjør at forbrukere ikke sluntrer unna små regninger.

Områder til vurdering

Mulige endringer vil se på inkassobransjens organisering, krav til innkreverne og deres utdanningsnivå, vurdere maksimalsatser på innkrevingsbeløp, samt forenklinger i regelverket. I tillegg vil det bli en gjennomgang av krav til god inkassoskikk. Det er derfor muligheter for endringer innen få år som bedre tar hensyn til forbrukernes rettigheter i takt med det digitale skiftet.

Tungrodd system

Likevel vil det kunne ta lang tid før det blir store endringer. Dette vil kreve både lovendringer og holdningsendringer fra firmaers og inkassobransjens side. Lite tyder på at trenden i inkasso-innkrevinger vil synke i nær framtid. I tillegg vil det mest sannsynlig ta tid før funnene til Justisdepartementets arbeidsgruppe vil føre til lovendringer, som er politisk styrt.